Noćne promenade

Kompozicije Kristofa Vilibalda Gluka, Norberta Burgmilera i Bruna Sanfilipa

01.05 Bruno Sanfilipo
Album Unity (2018)


01.50 Kristof Vilibald Gluk
Sonata broj 1 u Ce-duru
Sonata broj 2 u ge-molu
Sonata broj 3 u A-duru
Izvodi ansambl Aura Muzikale


02.25 Norbert Burgmiler
Gudački kvartet broj 4 opus 14 u a-molu
Gudački kvartet broj 2 opus 7 u de-molu
Izvodi Manhajmski kvartet


03.25 Kristof Vilibald Gluk
Sonata broj 4 u Be-duru
Sonata broj 5 u Es-duru
Sonata broj 6 u Ef-duru
Sonata broj 7 u Ef-duru
Izvodi ansambl Aura Muzikale


04.05 Norbert Burgmiler
Gudački kvartet broj 1 opus 4 u a-molu
Gudački kvartet broj 3 opus 9 u de-molu
Izvodi Manhajmski kvartet