Čitaj mi!

Savremena srpska muzika

Duhovne kompozicije Svetislava Božića

Ovaj autor je diplomirao i magistrirao na Odseku za opštu muzičku pedagogiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Radomira Petrovića, a od 1980. godine radio je na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Njegovo stvaralaštvo se zasniva na očuvanju i obnovi dva vitalna polja muzičke tradicije: duhovnog i svetovnog, pre svega u žanrovima horske i orkestarske muzike. Ishodište Božićeve duhovne i svetovne horske muzike koja dominira u njegovom stvaralaštvu, nalazimo u folkloru i Mokranjčevoj tradiciji. U Božićevom opusu se pored horskih nalaze i, vokalno-simfonijska, simfonijska, koncertantna, kamerna i solistička dela, koja su izvođena širom Evrope, u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji. Svetislav Božić se bavi i teorijskim radom, posebno pitanjima vezanim za modalni sistem mišljenja. Po rečima samog autora, njegov umetnički kredo „zasniva se na ličnoj reviziji muzičke osećajnosti pravoslavlja”.

Urednica emisije: Ivana Neimarević