Čitaj mi!

Stereorama – Noćni program

Kompozicije Riharda Vagnera, Roberta Šumana, Hajnriha Bibera, Sergeja Prokofjeva, Sergeja Rahmanjinova, Franca Šuberta i Johanesa Bramsa

Prvi sat emisije ispuniće dve popularne partiture, obe iz pera romantičara: Zigfrid-idila Riharda Vagnera i Treća simfonija, zvana Rajnska, Roberta Šumana.

U narednom satu noćnog programa Stereorame predstavićemo izbor violinskih sonata iz zbirke Sonate misterije čiji je autor Hajnrih Biber.

U nastavku emisije slušaćete klavirske koncerte dva velika Sergeja ruske muzike - Rahmanjinova i Prokofjeva – čije će solističke deonice svirati Svjatoslav Rihter.

Do kraja noćnog programa Stereorame pratićete kamernu muziku Johanesa Bramsa i Franca Šuberta.