Studio 6 na bis – Keko Fornareli trio

Podsećamo se nastupa italijanskog pijaniste Keka Fornarelija i njegovog trija, koji još čine i kontrabasista Đorđo Vendola i perkusionista Dario Konđedo, održanog 26. februara 2013. godine, u Studiju 6 Radio Beograda.

Keko Fornareli, mladi džez pijanista poslednjih godina na sebe skreće pažnju svojom originalnom muzikom, inspiracijom koju nalazi u modernoj muzici i neoklasicizmu, sve uz upliv nezaobilaznog južnoitalijanskog temperamenta.

Na albumu Soba ogledala, koji je predstavljen na koncertu u Studiju 6, Fornareli je demonstrirao fuziju različitih stilova, proisteklu iz preispitivanja sopstvenih muzičkih ideja tokom trogodišnje pauze. Rezultat je autorsko ostvarenje originalnih harmonskih rešenja, lirskog izraza i suptilnih improvizacija, koje je među najbolje kotiranim albumima na konkursu Jazz It Award 2011.

Kao važnu inspiraciju u dosadašnjem radu, Fornareli navodi francuskog pijanistu Mišela Petrućijanija te skandinavskog velikana Esbjorna Svensona. Zvučnu prepoznatljivost ovog džez trija obeležava Fornarelijevo favorizovanje srednjeg i nižeg klavirskog registra, u čemu aktivno sudeluju i preostala dva izvođača.