Čitaj mi!

Studije i ogledi

Časlav Koprivica: Moderni zapleti sa strahom

U emisiji STUDIJE I OGLEDI od 7. do 10. decembra, možete slušati tekst Časlava Koprivice „Moderni zapleti sa strahom. O značenju pojma i o istorijskoj genezi fenomena nesigurnosti”.

Časlav Koprivica razmatra poreklo pojave tipično modernog problema sigurnosti/bezbednosti, koji je nastao rušenjem struktura kosmičkog poretka koje su predmodernom čoveku davale osećaj prisnosti i zbrinutosti, iako ne uvek i ugodnosti. Problem sigurnosti počinje se opažati, postajući zatim i predmet odgovarajućih teorijskih i praktičnih napora, kada se na čovekovom horizontu pojavi opšte osećanje nesigurnosti, koje utiče na sve njegove životne odnose prema sklopovima stvarnosti. To dovodi do filosofske greške koja je, pritom, u temelju dobrog dela modernih i savremenih pristupa problemu bezbednosti, čija je srž u hipostaziranju pitanja, odnosno problema bezbednosti - kao da je bezbednost nešto posve, po sebi stvarno, koje pritom tobože ima samostalnu egzistenciju. Posledica toga je nastojanje da se problemu bezbednosti prilazi kao prema nečemu zasebnom, umesto da se unapred uzme u obzir da bezbednost/sigurnost može biti ishod samo aposteriorne, mahom emotivno-afektivne recepcije valjano uređene celine stvarnosti.

Čitala je Dušica Mijatović.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.