Muzika za film „Poslednji Vermer”

Slušaćete numere Johana Sederkvista za film „Poslednji Vermer” reditelja Dena Fridkina iz 2019. godine.

Saundtrek za film Poslednji Vermer sastoji se iz dvadeset kratkih numera, kratkih sličica koje dramaturški nisu koherntne toliko da se njihov redosled ne bi mogao menjati. Sederkvist koristi tradicionalni orkestarski zvuk koji mu omogućava da postigne paletu najrazličitijih boja i emocionalnih stanja. Saundtrek je izgrađen u smeni statičnih numera sa temama dugog daha, i onih nešto pokretnijih gde se napetost postiže pulsirajućim ostinatom. Možda je najveći kvalitet ove muzike to što Sederkvist radi posvećeno, brižljivo uobličavajući ideje uz visok kompoziciono-tehnički iskaz.

Urednica Sanja Kunjadić