Čitaj mi!

Savremena srpska muzika

Odabrana dela Dragane Jovanović

Ova umetnica, rođena 1963. godine, završila je osnovne, a potom i magistarske, te doktorske studije na odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, odbranom umetničkog projetka Jurijev krug. Vanredni profesor na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnost postala je 2012, a tri godine kasnije i šef iste katedre na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Trenutno deluje kao vanredni profesor za oblast muzičke teorije na katedri za kompoziciju ovog fakulteta. Za svoj diplomski rad, kompoziciju Usijanje, 1983. godine osvojila je nagradu „Stevan Hristić”, a potom i druga prizanja za umetnički rad i doprinos kulturi Srbije. Dela ove umetnice su izvođena u zemlji i inostranstvu, a redovno se nalaze na repertoarima naših istaknutih izvođača i ansambala. Opus Dragane Jovanović je izuzetno raznovrstan, kako stilistički, tako i žanrovski. Pored klasične muzike u kojoj često koristi postmodernistički i vrlo prijemčiv muzički jezik, ova umetnica komponuje i dečju, zabavno-komercijalnu i primenjenu muziku. Njen profesionalni angažman pored komponovanja, obhuvata i stručno-predagoški, kao i teorijski rad, koji redovno predstavlja na skupovima posvećenim muzičkoj teoriji i analizi u zemlji i inostranstvu.

Urednica emisije: Ivana Neimarević