Improvizorijum

Muzika sa kompakt-diska „It’s About Time” kvarteta Om

Vremešno, sada već pedeset godina dugo postojanje agilnog švajcarskog kvarteta Om, važnih sudeonika istorije evropskog pokreta za razvoj džeza i slobodne improvizacije, nedavno je obeleženo objavljivanjem delikatne i inovativne muzike na novom kompakt-disku It's About Time za ciriški Intakt Records. Evidentno prisustvo vitalnosti rok muzike, polimorfnih ritmova i neobuzdanog oscilujućeg zvuka su i dalje elementi koje kvartet Om vešto kombinuje sa kompleksnošću džeza, uspostavljajući napetost ni iz čega i uzdižući je do neobuzdanih visina. Vreme, kao faktor oblikovanja i determinisanja života je deo naše svesti i za većinu ljudi postaje relevantno tokom godina života. Muzika na kompakt-disku It's About Time upravo konstituiše intenzitet muzičkog i umetničkog sučeljavanja sa protokom vremena kao fenomenom, jedinstvenom intelektualnom i emocionalnom progresijom, ispitujući našu prolaznost i sve bližu konačnost. Članovi kvarteta Om su Urs Lajmgruber, sopran saksofon, Kristi Doran, električna gitara i objekti, Bobi Buri, kontrabas i objekti i Fredi Študer, bubnjevi i udaraljke.

Autor emisije Milenko Mićanović