Stereorama – Noćni program

Dela Ernsta Vilhelma Volfa, Asgera Hamerika, Nilsa Gadea, Hansa Gala i Alekseja Stančinskog

01.05 Ernst Vilhelm Volf
Gudački kvartet u Be duru, opus 3 broj 1 (14.19)
Gudački kvartet u ge molu, opus 3 broj 3 (13.22)
Svita Kvartet Plejel iz Kelna


01.35 Nils Gade
Noveleta u Ef duru, opus 53 (18.24)
Noveleta u E duru, opus 58
(24.23)
Nemačkom kamernom akademijom iz Nojsa diriguje Johanes Goricki


02.15 Hans Gal
Violinski koncert, opus 39 (23.07)
Izraelskim kamernim orkestrom diriguje Roberto Paternostro. Solističku deonicu svira Tomas Albertus Irnberger


02.40 Aleksej Stančinski
Pet preludijuma u formi kanona (13.51)
Druga sonata u Ge duru (13.00)
Pet preludijuma (11.21)
Izvodi pijanista Nikolaj Fefilov


03.20 Asger Hamerik
Šesta simfonija u Ge duru, opus 38 (28.23)
Nemačkom kamernom akademijom iz Nojsa diriguje Johanes Goricki


03.50 Hans Gal
Sonata u Be duru, opus 17 (26.08)
Sonata u De duru (24.05)
Izvode violinista Tomas Albertus Irnberger i pijanista Jevgenij Sinajski


04.40 Ernst Vilhelm Volf
Gudački kvartet u Ce duru (12.31)
Gudački kvartet u de molu (11.17)
Svita Kvartet Plejel iz Kelna