Čitaj mi!

Imaginarna edicija

Lens Benet, Aleksandra Segerberg: Logika konektivne akcije

U ciklusu „Imaginarna edicija”, od ponedeljka, 19. do četvrtka, 22. oktobra, možete pratiti tekst Lensa Beneta i Aleksandre Segerberg „Logika konektivne akcije. Digitalni mediji i personalizacija spornih politika”.

Autori u tekstu ističu da od Arapskog proleća i los indignados u Španiji, pa sve do Okupirajmo Vol strit, i drugi masovni protesti su koristili digitalne medije na načine koji prevazilaze slanje i primanje poruka. Benet i Segerberg nastoje da prikažu razlike koje postoje između ovih digitalno posredovanih akcija i formalnijih, organizaciono centralizovanih kolektivnih akcija, uočavajući postojanje dve logike koje mogu biti u igri: poznata logika kolektivne akcije koja je povezana sa visokim nivoima organizacionih resursa i formiranjem kolektivnih identiteta i manje poznata logika povezivanja koja se zasniva na personalizovanom deljenju sadržaja kroz društvene mreže.

Tekst, objavljen u časopisu Information, Communication & Society 2012. godine, s engleskog je preveo Goran Stojanović.

Čita Aleksandar Božović.
Urednica Olivera Nušić.