Muzika za film – Daša Dauenhauer: Berlin Aleksanderplac

Film reditelja Burhana Kurbanija premijerno je prikazan na 70. Berlinskom filmskom festivalu februara 2020. godine.

Muziku za ovaj tročasovni film napisala je Daša Dauenhauer, rođena 1989. godine u Moskvi. Od sedme godine živi u Nemačkoj gde je pohađala muzički program za talentovanu decu, potom Akademiju Hans Ajzler, a filmsku muziku je studirala na najstarijoj i najčuvenijoj akademskoj ustanovi za film u Nemačkoj – Univerzitetu Konrad Volf u Babelsbergu.

Pred nama je album od dvadeset jedne numere, različite i raznovrsne instrumentacije i orkestracije. Postoje bogato orkestrirane melanholične orkestarske numere, elektronski, dramaturški zaoštreni komadi, kao i oni, možda najčešći u kojima se akustičnim instrumentima pridodaje elektronika kako bi se pojačao efekat iznenađenja, iščekivanja ili jeze. Daša Dauenhauer je komponovala muziku u bliskom sadejstvu sa događajima na platnu, pazeći da se određeni motivi i odseci ponavljaju u istim ili sličnim okolnostima. Jedan od najočiglednijih primera je motiv koji prati pojavu negativca Rajnholda, koja je uvek podvučena zvukom zujanja elektronike.

Urednica Sanja Kunjadić