Čitaj mi!

Refleksije

En Fausto-Sterling: Nauka neće rešiti pitanje trans* prava

Savremene polemike i kontroverze o polu i rodu i, naročito, pozivanje učesnika u diskusiji na biološke karakteristike, otvaraju, prema mišljenju En Fausto-Sterling, pitanje kako uopšte nastaju „naučne činjenice”.

Nekada su stručnjaci i naučnici – pre svih biolozi-istraživači, lekari, psiholozi i psihijatri – odlučivali o tome šta su činjenice kada je reč o ljudskoj polnosti. Ali, u novije vreme, preplitanje pomenutih instanci sa političkim pokretima poremetilo je ovu direktnu liniju do naučnog autoriteta. Osobe koje ranije nismo mogli da čujemo i koje nisu mogle da govore o svojim telima i svojoj psihi, sada insistiraju na tome da ono što imaju da kažu o sebi ima istu težinu kao bilo šta što lekari i naučnici mogu da kažu o njima. Zato rasprave o tome da li se ljudi rađaju sa već određenim polom ili im pol biva „pripisan” po rođenju, samo naizgled imaju veze sa naučnom istinitošću. Prema En Fausto Sterling, one su, zapravo, deo našeg trenutno nerešenog procesa izgradnje sveta.

Ovaj tekst izvorno je objavljen na portalu časopisa Boston Review 10. februara 2020. godine.

Prevod s engleskog: Milica Jeremić
Spikerska interpretacija teksta: Gordana Gačić
Urednik: Predrag Šarčević