Savremena srpska muzika

Večerašnju emisiju posvetićemo kamernim i elektro-akustičnim delima Srđana Hofmana

Ovaj umetnik, rođen 1944. godine, osnovne i magistarske studije kompozicije završio na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Stanojla Rajičića. U dva maha bio je na kraćim usavršavanjima u inostranstvu, i to: 1974. u Darmštatu, a 1975. godine u Štutgartu i Kelnu. Na Fakultetu muzičke umetnosti počeo je da predaje kompoziciju i orkestraciju 1974. godine, a iz njegove klase izašao je veliki broj afirmisanih umetnika koji aktivno učestvuju u umetnosti i kulturi u zemlji i inostranstvu. Bio je prodekan i dekan Fakulteta muzičke umetnosti i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, a danas je profesor emeritus na Katedri za kompoziciju. Bio je osnivač tonskog studija Fakulteta muzičke umetnosti, a pored komponovanja bavi se i teorijskim radom vezanim za problematiku savremene muzike. Dela Srđana Hofmana izvođena su na najznačajnijim domaćim i inostranim festivalima savremene muzike, a nalaze se i na redovnom koncertnom repertoaru u Holandiji, Poljskoj, Francuskoj, Austriji, Australiji, Velikoj Britaniji i SAD. Jedan je od osnivača Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu i sekretar nacionalne sekcije Internacionalnog društva za savremenu muziku.

Opus Srđana Hofmana sačinjavaju brojna orkestarska, vokalno-instrumentalna, kamerna, solistička, horska i elektroakustička dela, koja su ponela neka od najznačajnih nacionalnih priznanja. Dvostruki je dobitnik Mokranjčeve nagrade - 2010. godine za kompoziciju Gledajući u ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka, zatim 2015. za delo Kroz kutije zvuka 1, kao i dve prve nagrade Tribine kompozitora za ostvarenja Koncertantna muzika iz 1994. i Znakovi iz 1995. godine.

Urednica emisije: Ivana Neimarević