Vokalni sat – Domeniko Čimaroza: Missa pro Defunctis

Ovaj napuljski kompozitor bio je izuzetan liričar druge polovine 18. veka, napisao je oko sedamdeset opera i duhovnih dela među kojima i tri rekvijema.

Njegovu blistavu karijeru u oblasti scenske muzike obležila su dela pisana za pozorišta u Napulju, Rimu i Veneciji. Nažalost, danas poznajemo samo nekoliko njegovih dela, među kojima je komična opera Tajni brak, premijerno predstavljena u Beču, svakako najpoznatija.

Misu pro Defunktis Čimaroza je komponovao decembra 1787. godine, po dolasku u Sankt Peterburg na carski dvor. Delo je izvedeno u prisustvu Katarine II i Vojvode od Serakapriole, ambasadora Napulja i Sicilije, za čiju preminulu suprugu je i priređena ova misa za mrtve, odnosno rekvijem. Delo je komponovano za četvoro vokalnih solista, hor i orkestar. Deonice glasova otkrivaju izrazito opersko pismo, a hor povezuje čitav ansambl i daje delu na izražajnoj snazi.

Urednica Sanja Kunjadić