Disco 3000

U pečalbu iz Turske

Odavno je znano da je muzička scena Turske prebogata i često samodovoljna. No, iz Turske već decenijama put Zapadne Evrope odlaze mnogi, iz ekonomskih ili političkih razloga. Ali i oni koji svoju kreativnost iskušavaju na novom terenu. Večeras ćemo predstaviti nedavno objavljene albume Mehmeta Polata, koji živi u Amsterdamu, Kudsija Ergunera koji živi u Parizu i kurdskog muzičara poznatog kao Brader Mûsîkî, koji svoju umetnost stvara u Arnemu.

Autor emisije Bojan Đorđević