Muzika viva – Muzički dani u Donauešingenu 2019

Snimak koncerta održanog 20. oktobra 2019. godine na Muzičkim danima u Donauešingenu, jednom od najcenjenijih i najdugotrajnijih festivala posvećenih savremenoj muzici u Evropi i svetu. Na programu su bile premijere kompozicija Nine Šenk, Pjer-Iva Masea, Beata Furera i Johanesa Borisa Borovskog koje su ostvarene u saradnji sa ansamblom Enterkontamporen kojim je dirigovao njihov šef dirigent Matijas Pinčer.

Delo T.E.R.R.A II slovenačke autorke Nine Šenk, poseduje pet stavova čiji nazivi prave akrostih samog naslova i ukazuju na elemente drevnih kultura – vodu, vazduh, zemlju, vatru i peti elemenet koji varira od naroda do naroda, u kojima autorka vidi princip ravnoteže života na zemlji.

U kompoziciji Rumorarium, kao i drugim delima Pjer-Iva Masea, polazna tačka jesu snimci zvukova instrumenata načinjeni na ulici – harmonike iz Pariza, violine iz moskovskog metroa, saksofona iz Njujorka i šakuhačija iz Japana. Ovi muzički arhetipovi, banalni, trivijalni, ali autentični, koje kompozitor naziva „glasinama”, odnosno anonimnim, nediferenciranim muzičkim iskazima, čine poetičku osnovu za nastanak ovog dela. 

Čućete i premijeru Koncerta za klarinet i ansambl Beata Furera, čiji je muzički tok konstruisan tako da prati put od fragmentiranog solističkog glasa do unisonog stapanja ansabla sa linijom klarineta, kao i novo delo Sam nemačkog savremenog kompozitora Johanesa Borisa Borovskog, nastalu kao porudžbina ansambla Enterkontamporen.

Urednica Ksenija Stevanović