Kamerni koncert

Sonate za violu i klavir Antona Rubinštajna i Dmitrija Šostakoviča

Sonata u ef-molu opus 49 Antona Rubinštajna iz 1855. godine spada u red kompozitorovih mladalačkih ostvarenja sa izrazitim romantičarskim karakteristikama. Pretpostavlja se da je komponovana 1854. kada je autor bio na velikoj evropskoj koncertnoj turneji koja je trajala gotovo deceniju.

Sonata za violu opus 147 Dmitrija Šostakoviča je poslednje delo koje je kompozitor napisao pre smrti 9. avgusta 1975. godine i posvećena je Fjodoru Družinjinu koji je u to vreme bio violista Kvarteta Betoven. Dva meseca nakon Šostakovičeve smrti, delo su premijerno, oktobra 1975. godine, izveli Fjodor Družinjin i Mihail Muntjan čiju interpretaciju ćete slušati i večeras. Samo delo je tipičan reprezent Šostakovičevog poznog stila koji se odlikuje veoma čvrstom i jasnom fakturom, upotrebom citata i elegičnim, ponekad sumornim tonom.

Urednica Sanja Kunjadić