Vokalni sat

Slušaćete misu „Christus Resurgens” Adrijana Vilarta

Vilart je svoj radni vek proveo u Italiji gde je bio kapel majstor u katedrali Svetog Marka i jedan od osnivača takozvane Venecijanske škole. Napisao je ukupno devet misa, pretežno u ranom stvaralačkom periodu i one su uglavnom zasnovane na motetima drugih autora. Takav je slučaj i sa misom Christus Resurgens kojoj će prethoditi istoimeni motet flamanskog autora i Vilartovog savremenika Žana Rišafora.

Urednica Sanja Kunjadić