XX vek – Kompozicije Hendrika Andrisena

Ovaj značajan holandski autor živeo je između 1892. i 1981. godine.

Andrisen je komponovao od malih nogu, a prva dela bila su namenjena orguljama i upravo je njima privukao pažnju stručne javnosti. Zapravo, njegova dela svih žanrova bila su cenjena. Tako je, na primer, pristup tretmanu teksta u delima duhovne muzike inaugurisao nov stil komponovanja i praktikovanja muzike u crkvi, a njegova orkestarska dela već od Prve simfonije plenila su inovacijama forme i strukture.

U emisiji ćemo slušati koncertantna dela ovog autora nastala 60-ih godina XX veka, koja zauzimaju specifično i pomalo neobično mesto u njegovom opusu.

Prvo opsežno koncertantno delo, Koncert za orgulje Hendrik Andrisen je napisao kada je prešao šezdesetu godinu života, a sledeće delo istog žanra petnaestak godina kasnije.

Urednica Sanja Kunjadić