Nova diskografija

Orkestarska dela Ričarda Rodnija Beneta

Predstavljamo disk koji je krajem maja objavila diskografska kuća Šandos.

Ova diskografska kuća započela je 2017. seriju izdanja posvećenu delima britanskog autora koji je preminuo pet godina ranije, a u maju je objavljeno četvrto izdanje sa Benetovim orkestarskim kompozicijama. Na njemu Škotski simfonijski orkestar Bi-Bi-Sija pod upravom Džona Vilsona izvode Trubadursku muziku, Koncert za klavir, kao i kompozicije Obad, Seoski plesovi i Godišnjice. Dela su nastala u dugačkom periodu od više od četrdest godina – od najranijeg dela Obad iz 1964. do Trubadurske muzike komponovane 2006. Kao i prethodna izdanja, i ovo pokazuje izrazitu stilsku raznovrsnost Ričarda Rodnija Beneta, od neoklasičnih dela, ispunjenih vitalnom melodikom čak i u poslednjoj stvaralačkoj fazi, preko disonantnih Godišnjica, do eklektičnog Koncerta za klavir iz 1968. godine.

Ričard Rodni Benet je rođen u Engleskoj 1936. godine, a bio je aktivan kao kompozitor klasične i primenjene muzike, džez pijanista i pevač. Muzičke studije završio je učeći sa Hauardom Fergusonom i Kornelijusom Kardjuom, ali je pedesetih godina posebno bio zainteresovan za serijalnu tehniku, proučavajući je dve godine učeći kod Pjera Buleza. Ipak, vremenom je napustio ovaj striktni kompozicioni stil, postajući pravi stilski ’kameleon’ i stvarajući preko dve stotine kompozicija i oko pedeset saundtrekova za film i televiziju. Tu stilsku raznovrsnost, Benet je objasnio metaforom komponovanja „u različitim sobama jedne te iste kuće”, a izdavač Šandos je to slikovito predstavio i na najnovijem izdanju posvećenom delima ovog autora.

U emisiji ćete moći da čujete najpre Benetovu Trubadursku muziku, koja je napisana za Džona Maučerija i njegov Holivud Boul orkestar, a zasnovana je na šansoni iz 13. veka Želite li da vam pevam. Nakon ovog dela čućete pominjani Koncert za klavir iz 1968. godine, napisan za Simfonijski orkestar grada Birmingema. Delo je u ovom gradu premijerno izveo Stiven Kovačević, koji je tada izjavio da je „morao da koncert nauči napamet jer je toliko zahtevan da je nemoguće da pijanista gleda note dok ga izvodi”. Emisiju završavamo Seoskim plesovima ovog britanskog autora, iz 2006. godine. Pet kompozicija ovog ciklusa zasnovano je na plesovima sačuvanim u antologiji Džona Plejforda iz 17. veka pod nazivom Engleski majstor plesa.

Urednica emisije: Ivana Neimarević