Noćne promenade

Ostvarenja Frederika Kouena, Augusta Vindinga, Pjera Vašona, Nikola-Marija Dalajraka i Andree Lukezija.

01.10 Frederik Kouen
Simfonija broj 3 u ce molu - Skandinavska
Izvodi Državni filharmonijski orkestar Čehoslovačke pod upravom Adrijana Lipera


01.5
0 August Vinding
Koncert za klavir i orkestar u a molu opus 16
Koncertantni alegro za klavir i orkestar u ce molu
Izvode članovi Danskog filharmonijskog orkestra pod upravom Matijasa Ešbahera. Solista je Oleg Maršev, klavir


02.
30 Pjer Vašon
Gudački kvartet u A duru opus 11 broj 1
Gudački kvartet u ef molu opus 11 broj 5
Izvodi kvartet Levengut


03.00
Frederik Kouen
Simfonija broj 6 u E duru - Idilična
Izvode članovi Simfonijskog orkestra iz Orhusa pod upravom Daglasa Bostoka


03.35
Nikola-Mari Dalajrak
Gudački kvartet u De duru opus 7 broj 3
Gudački kvartet u Es duru opus 7 broj 5
Izvodi kvartet Levengut


03.5
5 Andrea Lukezi
Sonate i Ronda za klavir
Izvodi Roberto Plano