Kamerni koncert – Kompozicije Breta Dina i Johanesa Bramsa

Izvodi kvartet Dorik, a sudeluje Bret Din na violi. Snimak je sa koncerta održanog 20. avgusta 2019. godine na Međunarodnom festivalu u Edinburgu.

Slušaćete Treći gudački kvartet australijskog kompozitora Breta Dina, posvećen upravo britanskom kvartetu Dorik, kao jednom od najeminentnijih ansambala u domenu izvođenja savremene muzike, kao i Drugi gudački kvintet u Ge duru opus 111 Johanesa Bramsa.

Urednica Sanja Kunjadić