Čitaj mi!

Studije i ogledi

Žarko Paić: Simptom, znak, razlika. Delezovo čitanje Ničea

U emisiji STUDIJE I OGLEDI možete slušati tekst zagrebačkog filozofa Žarka Paića „Simptom, znak, razlika. Delezovo čitanje Ničea”.

Simptom uvek upućuje na neki uzrok. Znak, tome nasuprot, može da stoji za sebe (znak znači). Razlika između simptoma i znaka konstitutivna je za filozofiju Žila Deleza, ali on tu razliku pronalazi i u filozofiji Fridriha Ničea. Zagrebački filozof Žarko Paić u minucioznoj analizi pokazuje kako Delez „pozajmljuje" motive od Ničea, da bi ih potom preobrazio i ugradio u svoju filozofiju. Tim premeštanjem - pojmovi su nomadi, reći će Delez - pojmovi dobijaju i nove funkcije, te, u nekim sklopovima, obogaćuju svoja značenja. Paić prati pojmovne linije i iscrtava svojevrsnu kartografiju pojma u koordinantnom sistemu koji prave Delez i Niče. 

Urednik Ivan Milenković