Čitaj mi!

Vek harmonike

Slušaćete kompoziciju „Sedam” Vitorija Paskvalea za gudački kvartet, harmoniku, gitaru i udaraljke, u izvođenju: Jevgenije Jaresko i Marka Mišanje – violine, Vinćenca Anselmija – viola, Đuzepa Karabelezea – violončelo, Marka Paskulija – harmonika, Antonija Madonija – gitara i Vitantonija Gaspara – udaraljke.

Ovaj italijanski kompozitor mlađe generacije, bio je inspirisan telesnim i duhovnim delima milosrđa čiji pomeni sežu do biblijskoh izvora, da napiše sedam pesama u trajanju od po sedam minuta, za sedam instrumenata. Pre dve godine, za ovo delo Vitorio Paskvale je dobio nagradu na takmičenju za kompozitore do 35. godine, Sie Silumina u Italiji. Kompozicija je objavljena septembra 2017. godine za diskografsku kuću Digresione mjuzik.

Kompozicija obiluje elementima numerologije koje je Paskvale pokušao da prenese u muzičku fomru i jezik. Sedam dela duhovnog i telesnog milosrđa bili su polazište, a njihovo prepiltanje sa muzikom korišćeno je kao nemi ’podtekst’ za svaki od sedam stavova, čime kompozicija postaje neka vrsta sekularne molitve. Muzika se zapravo nudi kao potpora kontemplaciji. Paskvale je koristio i sedam modalnih lestvica, a različite izvođačke tehnike instrumenata doprinele su postizanju određenog dramskog efekta. Bogata zvučna dramatika javlja se već na početku, u stavu „Hleb”, a magično kretanje krila anđela uočljivo je u četvrtom stavu, kada je taj pokret poveren gudačima. Broj sedam sa svojom simboličkom konotacijom se ne pojavljuje samo na nivou forme i insturmentalnog sastava, već i prilikom oblikovanja odseka uz pomoć motivskog rada.

Urednica emisije Marija Vuković