Noćne promenade

Ostvarenja za klarinet Ferdinanda Rebaja, Ivana Milera, Ernesta Kavalinija i Hansa Gala

01.10 Ernesto Kavalini
Koncert broj 2 u ce molu (19.50)
Tri varijacije na rusku romansu „Recite mu" kneginje Kočubej (10.01)
Izvode Đuzepe Porgo i Severnonemačka filharmonija iz Rostoka pod upravom Johanesa Mezusa

01.40 Hans Gal
Serenada za klarinet, violinu i violončelo opus 93
Izvodi ansambl Burleta

02.00 Ferdinand Rebaj
Sonata u de molu (19.08)
Sonata u a molu (22.15)
Izvode Luiđi Mađisterli, klarinet i Masimo Laura, gitara

02.40 Ivan Miler
Klarinetski kvartet broj 1 u Be duru
Izvode Fridrerike Rot, klarinet i i ansambl Berolina

03.00 Ernesto Kavalini
Koncert za klarinet broj 1 u Es duru
Izvode Đuzepe Porgo i Severnonemačka filharmonija iz Rostoka pod upravom Johanesa Mezusa

03.15 Ferdinand Rebaj
Tri virtuozna komada (10.22)
Male varijacije na temu Šopenovog prelida opus 28 (5.25)
Sonatina u Be duru (13.34)
Izvode Luiđi Mađisterli, klarinet i Masimo Laura, gitara

03.45 Ivan Miler
Klarinetski kvartet broj 2 u e molu (17.15)
San opus 73 za klarinet i klavir (4.46)
Romantična scena opus 96 za klarinet i klavir (8.52)
Madridski dvorac opus 79 za klarinet i klavir (8.00)
Izvode Fridrerike Rot, klarinet, Erika Le Ru, klavir i ansambl Berolina

04.25 Hans Gal
Trio za klarinet, violinu i klavir opus 97 (20.30)
Klarinetski kvintet opus 107 (24.36)
Izvode ansambl Burleta