20. vek - Ilze From-Mihaels

Predstavićemo klavirske kompozicije ove nemačke pijanistkinje i kompozitorke, koja je živela između 1888. i 1986. godine.

Ilze From-Mihaels, rođena u Hamburgu, studirala je u Berlinu na Visokoj školi za muziku, a potom na Državnom konzervatorijumu u istom gradu gde joj je klavir predavao Kvast, a kompoziciju Pficner. Kako je Pficner napustio Berlin posle samo godinu dana, From-Mihaels se u poznim godinama izjašnjavala kao autodidakt. Kasnije se usavršavala i u Kelnu. Kao izvođač, bila je posvećena promovisanju savremene muzike i sa osamnaest godina je bila jedna od prvih koja je izvela Regerove Varijacije i Fugu na Bahovu temu. Nastupala je sa orkestrima koje su predvodili Nikiš, Abendrof, Furtvengler i Šenberg, a od 1933. godine tokom Trećeg Rajha morala je da obustavi koncertnu aktivnost zato što je prema nacističkim zakonima njeg suprug bio Jevrej. Posle rata je predavala klavir na Visokoj školi za muziku u Hamburgu i napisala je još samo dva dela: Pesme na Rilkeove stihove za bariton i klavir 1949. godine i Spori valcer 1950. Njen sin, klarinetista Jost Mihaels objasnio je da je njegova majka prestala da komponuje ne mogavši da zaboravi užase rata i pronađe adekvatan način da izrazi estetiku novog doba. Godine 1961. Ilze From-Mihaels je osvojila prvu nagradu na Trećem međunarodnom takmičenju kompozitorki za svoju Simfoniju u Ce-duru i bila je prva žena primljena u Slobodnu hamburšku akademiju umetnosti.

Urednica Sanja Kunjadić