Teorijski profili

Lila Abu Lugod: Da li muslimanskim ženama treba spasavanje?

U emisiji TEORIJSKI PROFILI od 17. do 21. februara možete slušati tekstove koje je napisala palestinsko-američka antropološkinja Lila Abu Lugod. U emisijama koje su na programu u ponedeljak i utorak pročitaćemo članak „Da li muslimanskim ženama treba spasavanje?”, dok ćemo od srede do petka emitovati tekst „Slučaj muslimanske žene”.

U tekstu „Da li muslimanskim ženama treba spasavanje?" Lila Abu Lugod istražuje etiku aktuelnog „Rata protiv terorizma", ispitujući da li antropologija,kao disciplina koja se bavi kulturalnim razlikama i njihovim razumevanjem, može obezbediti kritički oslonac koji bi opravdao uverenja izneta u prilog američkoj intervenciji u Avganistanu, i to u terminima oslobađanja ili spasavanja avganistanskih žena. Autorka se osvrće na opasnost reifikovanja kulture, očiglednu u tendencijama da se kalup pažljivo oblikovane kulturalne ikone (kao što je muslimanska žena) stavlja na haotične istorijske i političke tokove.

Skrećući pažnju na rezonantnost savremenih diskursa o jednakosti, slobodi i pravima, sa ranijom kolonijalnom i misionarskom retorikom o muslimanskim ženama, Lila Abu Lugod tvrdi da je neophodno da naučimo da ozbiljno cenimo razlike među ženama u svetu - kao proizvode različitih istorija, izraza različitih okolnosti i manifestacija različito strukturiranih želja. Shodno tome, pre nego što pokušavamo da „spasavamo" druge (sa podrazumevanom superiornošću i nasiljem koje bi to moglo zahtevati), treba pokušati da: 1) radimo sa njima u situacijama koje prepoznajemo kao uvek podređene istorijskim transformacijama i 2) razmotrimo našu sopstvenu širu odgovornost kako bismo ukazali na oblike globalnih nepravdi koje na moćne načine oblikuju svetove u kojima se nalaze. Autorka razvija ove argumenate o ograničenjima „kulturalnog relativizma" putem razmatranja burke i značenja koje nošenje vela ima u muslimanskom svetu.

Tekst je prvi put objavljen u časopisu American Antropologist 2002. godine.

Prevela s engleskog Dušica Popović.
Čitala Marica Milčanović.
Urednici ciklusa Tanja Mijović i Predrag Šarčević.

broj komentara 0 pošalji komentar