Noćne promenade

Kompozicije Joakima Nikolasa Egerta, Jana Ladislava Duseka, Karla Nilsena, Žozefa de Kantaluba, Andresa Vestrema, Morisa Emanuela i Žana Martina de Rona

01.00 Andres Vestrem
Gudački kvartet u Be duru (19,48)
Izvodi: kvartet Salomon


01.20 Jan Ladislav Dusek
Koncert za klavir u ge molu opus 49 (30,26)
Izvode: Andreas Štajer i ansambl Končerto iz Kelna


01.50 Karl Nilsen
Svita opus 45 (20.46)
Izvodi: Martin Rosko, klavir


02.10 Žozef de Kantalub
Pesme iz Overnja (40.45)
Don Apšou i Orkestar opere iz Liona pod upravom Kenta Nagana


02.50 Joakim Nikolas Egert
Gudački kvartet u ce molu (29.23)
Izvodi: kvartet Salomon


03.20 Jan Ladislav Dusek
Koncert za klavir u Be duru opus 22 (24.20)
Slika „Marija Antoaneta” opus 23 (11.23)
Izvode: Andreas Štajer i ansambl Končerto iz Kelna


03.55 Moris Emanuel
Pesme iz Burgundije (15.48)
Don Apšou i Orkestar opere iz Liona pod upravom Kenta Nagana


04.10 Žan Martin de Ron
Gudački kvartet u ef molu (18.22)
Izvodi: kvartet Salomon


04.30 Karl Nilsen
Tema sa varijacijama opus 40 (15.22)
Tri komada za klavir opus 59 (10.55)
Izvodi: Martin Rosko, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar