Noćne promenade

Kompozicije Roberta Fuksa, Franca Šmita, Karla Goldmarka i Arnolda Šenberga.

01.00 Robert Fuks
Sedam fantastičnih komada za violu, violinu i klavir opus 57 (18:56)
Izvode: Pjotr Marćak, violina, Boguslava Hubiš-Sjelska, viola i Marijuš Sjelski, klavir

01.20 Franc Šmit
Kvintet sa klarinetom u A duru (60:09)
Izvode: Aldar Janoska, klarinet, Stanislav Muha, Aleksandar Lakatoš, violina, Jan Slavik, viola i Daniela Ruso, klavir

02.20 Robert Fuks
Gudački kvartet opus 58 u E duru (27:05)
Izvodi Kvartet Minget

02.45 Karl Goldmark
Klavirski trio u e molu opus 33 (33:50)

03.15 Robert Fuks
Dvanaest dueta za violu i violinu opus 60 (26:38)
Izvode: Pjotr Marćak, violina i Boguslava Hubiš-Sjelska, viola

03.45 Arnold Šenberg
Ozarena noć opus 4 (25:22)
Izvodi Bečki klavirski trio

04.10 Robert Fuks
Fantastični komadi za violu i klavir opus 117 (19:09)
Izvode: Boguslava Hubiš-Sjelska, viola i Marijuš Sjelski, klavir

04.30 Franc Šmit
Kvintet sa klarinetom u Be duru (31:46)
Izvode: Aldar Janoska, klarinet, Stanislav Muha, Aleksandar Lakatoš, violina, Jan Slavik, viola i Daniela Ruso, klavir

broj komentara 0 pošalji komentar