Vek harmonike

Eufonija 2019: koncert Miloša Katanića, održan 24. maja u Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. I naredne dve emisije biće posvećene 4. Internacionalnom festivalu harmonike i kamerne muzike «Eufonija», koji je od 23. do 26. maja održan u ovom gradu.

Festival je nastao iz želje da se oformi manifestacija koja će okupljati mlade talentovane akordeoniste i pedagoge i doprineti afirmaciji naših umetnika na međunarodnoj sceni. Prema rečima organizatora, jedan od ciljeva festivala je i motivisanje domaćih autora da pišu solistička i kamerna dela za sastave sa harmonikom, što je postao važan i prepoznatljiv segment Eufonije. Ta saradnja je formalizovana 2015. godine kroz projekat „Nova srpska muzika za harmoniku", a zanimljiva činjenica je, da je zahvaljujući ovoj inicijativi pre dve godine Lazar Đorđević napisao prvi Koncert za harmoniku i orkestar u Srbiji.

Ove godine, pored obaveznog takmičarskog dela, organizatori su publici predstavili koncertni program koji su, pored mladih izvođača, obeležili nastupi naših istaknutih harmonikaša: Branka Džinovića, Nikole Pekovića i Miloša Katanića koji su nastupili sa Zrenjaninskim kamernim orkestrom.

© Moghrion

U večerašnjoj emisiji čućete solistički nastup Miloša Katanića, održan 24. maja u Kulturnoj stanici Svilara. Njegove izražajne i nadahnute interpretacije kritika ocenjuje kao izuzetne u svojoj preciznosti, ali sa širokim spektrom raznovrsnih boja, kao i bogatim dramaturškim kontrastima.

U poslednje vreme, u fokusu ovog mladog umetnika je savremena muzika za harmoniku, te sarađuje sa velikim brojem kompozitora koji su mu posvetili dela. Kao rezlutat takvog pristupa, nastao je album Dah, sa jedanaest novih kompozicija za harmoniku, napisanih u žanru savremene i minimalističke muzike. Upravo sa ovog albuma Katanić je za nastup u Novom Sadu izabrao nekoliko ostvarenja: Šetnju Volfganga Majera, Ananke Tauana Gonzalesa Spozita, Miami City Slink Roberta Morana i Sa ove jalove stene vidim rascvetane svetove Antonija Koree, iz 2017. godine.

U emisiji VEK HARMONIKE, čućete još i kako je ovaj harmonikaš interpretirao Pašenov ples Kima Helvega. Kompozicija je nastala 2018. godine u okviru Erazmus sporazuma između Univerziteta za muziku i scenske umetnosti u Gracu i Danske nacionalne škole scenskih umetnosti, a posvećena je Milošu Kataniću. Kompozitor se u delu oslanja na rad poznatog fizičara Pašena i njegove spektralne linije vodonika, od kojih je danski fizičar Klaus Molmer sastavio listu frekvencija vodoničnih serija, a koje se transpozicijama mogu koristiti kao muzičke skale. Prvih 6 skala bazirane su na seriji Lajman, Balmer, Pašen, Breket, Pfund i Hampri. U ovoj kompoziciji koriste se "skale" Breketa i Pfunda, i ovo je prvi komad koji koristi dve različite serije i vrši modulaciju između njih.

Urednica emisije Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar