Naučni skupovi

Estetika u humanističkom ključu – govori Saša Radovanović

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Estetika u humanističkom ključu” koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 16. i 17. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Saše Radovanovića „Estetika kao fiziologija umetnosti”.

Saša Radovanović polazi od teze da se estetika određuje kao primenjena fizilogija, koju je Fridrih Niče izneo u svojoj knjizi iz 1888. godine Niče protiv Vagnera. Autor objašnjava da fiziološki aspekti Ničeove estetike ne znače formiranje estetike po uzoru na neku prirodnu nauku. U tom smislu, Ničeova fiziologija umetnosti ne može da se svede na istraživanje prirodnih stanja i telesnih procesa. Fiziologija umetnosti je jedna specifična estetika koja shvata estetsko kao organsko i kao jednu funkciju zasnivanja smisla. U takvom konceptu pojam zanosa dobija značajno mesto u tumačenju umetnosti, čoveka i sveta. Takva estetika je zapravo analitička fiziologija tela posmatranog kao kompleks volje za moć. Ona u umetnosti vidi organsku funkciju i stimulans života. Na kraju, Radovanović se poziva na Hajdegerovu interpretaciju da Ničeova fiziološka estetika kao znanje o umetnosti nije poricanje umetnosti kao pokreta protiv nihilizma.

Sledećeg četvrtka, 18. jula, emitovaćemo snimak izlaganja Ive Draškić Vićanović sa ovog naučnog skupa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar