Noćne promenade

Kompozicije Ajvina Gruvena, Eduarda Tubina, Lepa Sumere i dela za lautu renesansnih venecijanskih autora

01.05 Ajvin Gruven
Simfonija broj 2
Izvodi Simfonijski orkestar iz Trondhajma. Diriguje Ole Kristijan Rud


01.40 Eduard Tubin
Gudački kvartet
Elegija za gudače
Izvodi kvartet Talin


02.05 Lepo Sumera
Muzika profana
Koncert za violončelo i orkestar
Izvodi Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod upravom Pava Jervija. Solista je David Geringas, violončelo


02.45 Ajvin Gruven
Simfonija broj 1 Ka planinama
Izvode članovi Filharmonijskog orkestra iz Osla kojim diriguje Svere Bruland


03.15 Eduard Tubin
Klavirski kvintet
Izvode pijanista Lov Dervinger i kvartet Talin


03.30 Ajvin Gruven
Klavirski koncert
Izvodi pijanista Volfgang Plage uz pratnju Simfonijskog orkestra iz Trondahjma


04.00 Kompozicije za lautu venecijanskih renesansnih autora
Izvode Lautista Kristofer Vilson uz sudelovanje lautistkinje Širli Ramzibroj komentara 0 pošalji komentar