Naučni skupovi

Filozofske godišnjice – govore Duško Prelević i Aleksandra Zorić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije „Godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa”, koja je u organizaciji Srpskog filozfskog društva održana 22. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na početku prve emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Duška Prelevića o Arturu Šopenhaueru i Đakomu Leopardiju, a potom će o Vilardu van Ormanu Kvajnu govoriti Aleksandra Zorić.

Duško Prelević se u svom izlaganju prvenstveno zadržava na uticajima koji su Artur Šopenhauer (1788-1860) i Đakomo Leopardi (1798-1837) imali na naučnike i umetnike koji su ih sledili. Interesantan je uticaj koji je Leopardi iamo na našeg nobelovca Ivu Andrića, dok je Artur Šopenhauer bio velika inspiracija Ničeu, Vitgenštajnu (posebno u ranoj fazi), Horkhajmeru i neokantovcima, ali i umetnicima poput Vagnera i Malera, Tolstoja i Beketa, kao i naučnicima kao što su Ajnštajn i Šredinger.

Aleksandra Zorić iznosi kratku biografiju Vilarda van Ormana Kvajna (1908-2000), s posebnim osvrtom na njegova najvažnija filozfska dostignuća. Biće reči o Kvajnovom odbacivanju distinkcije analitičko-sintetičko, o njegovim razmatranjima o jeziku, posebno o tezi o učenju jezika i o neodređenosti prevoda, kao i o tezi o ontološkoj relativnosti koju je ovaj veliki filozof dvadesetog veka zastupao.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.broj komentara 0 pošalji komentar