Vek harmonike – Album „Dah” Miloša Katanića (2. deo)

U nedelju 14. oktobra, slušaćete drugu emisiju posvećenu debitantskom albumu „Dah” Miloša Katanića, koji je u septembru ove godine objavila kuća Kompozers Konkordans.

Miloš Katanić rođen je u Kragujevcu 1991. godine. Master akademske studije završio je na Univerzitetu Anton Brukner u Lincu, a trenutno je na specijalističkim studijama na Univerzitetu muzičkih i izvođačkih umetnosti u Gracu, u klasi profesora Janea Retijea. Od samog početka bavljenja muzikom, talenat ovog mladog akordeoniste je došao do izražaja, što mu je na takmičenjima donosilo najviše nagrade, među kojima su i prva mesta na prestižnim takmičenjima u Kastelfidardu i Austriji. Miloš Katanić je sarađivao na mnogim projektima, kao solista ili sa kamernim ansamblima, a izdvaja se koncertna aktivnost sa Kokoro duom. Osim toga, radio je i sa najpriznatijim umetnicima na harmonici, među kojima su Jurij Šiškin, Mika Veirinen, Elzbet Mozer i drugi. Poslednjih deset godina aktivan je na koncertnim podijumima u Srbiji, Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Italiji, Nemačkoj, Portugalu i Ukrajini. Miloš Katanić dobitnik je stipendije „Edit Reban" za 2016. godinu koju dodeljuje Univerzitet Anton Brukner.

U poslednje vreme, u fokusu ovog mladog umetnika je savremena muzika na harmonici te sarađuje sa velikim brojem kompozitora koji pišu dela namenjena njemu. Kao rezlutat takvog pristupa, nastao je album Dah, sa jedanaest novih kompozicija za harmoniku, napisanih u žanru savremene i minimalističke muzike.

Na početku emisije čućete ostvarenje Ananke brazilskog kompozitora Tauana Gonzalesa Sposita. Autor je bio inspirisan romanom Rabotnici na moru Viktora Igoa, i njegovim idejama o neminovnostima dogmi i zakona i idejama o prirodi čoveka. U prvom stavu Sposito koristi specifični kompozicioni stil Arva Perta, nazvan tintinabuli. Drugi deo, o nužnosti zakona, muzički je izgrađen na materijalu proizašlom iz serije, ali ne dodekafonske već Spositovim postupkom korišćenim u ranijim njegovim delima. Treći, završni odsek, spoj je prethodna dva - tintinabuli je nešto slobodnije korišćen, a ritmički ostinato je zasnovan na sekvencama i fragmentima iz prethodnih odseka. Kompoziciju Ananke autor je posvetio harmonikašu Milošu Kataniću. Njegova izražajna i nadahnuta interpretacija na ovom albumu izuzetna je u svojoj preciznosti ali i širokom spektru raznovrsnih boja, kao i bogatim dramaturškim kontrastima.

Sledeće je ostvarenje Vetar 1A za harmoniku i violončelo, kolumbijskog kompozitora i pijaniste Antonija Koree. Njegove kompozicije kritika je opisala kao jedinstvene, spontane 'crteže' povezane sa američkom eksperimentalnom muzičkom tradicijom. Glavni kompozicioni princip ostvarenja Vetar 1A je kretanje oba instrumenta u ritmičkom unisonu. Dok harmonika ponavlja istu harmonsku sekvencu, deonica violončela ima seriju melodijskih mogućnosti koje mogu da se izvode bilo kojim redosledom.

Sa debitantskog albuma Dah Miloša Katanića, čućete još i ostvarenja za solo harmoniku - Miami City Slink Roberta Morana i Šetnja Volfganga Majera, kao i ostvarenje pod nazivom Breather Box holandskog kompozitora i muzikologa Antonija Fiumare. 'Respiratorna aktivnost', po rečima autora, centralni je deo ove kompozicije, u kojoj se muzičar 'kreće' kroz lestvice kao avion kroz vremenske zone ili trkač kroz grad - uzimajući i ispuštajući dah, dok se pejzaž polako menja.

Urednica emisije Marija Vuković

broj komentara 0 pošalji komentar