Radio Beograd 2 emitovano

petak, 27. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Živorad Nedeljković: „Ritual prilaženja"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

četvrtak, 26. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Milan Orlić: „Poeta urbis“

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

sreda, 25. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Gojko Đogo: „Zimski san”

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

utorak, 24. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Rajko Petrov Nogo: „Prazan grob"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

ponedeljak, 23. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Ivan V. Lalić: „Šapat Jovana Damaskina"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

petak, 20. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Miodrag Pavlović: „Tajna večera"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

četvrtak, 19. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Dragoslav Dedović: „Beogradska autobuska stanica"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

sreda, 18. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Oskar Davičo: „Samičari“

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

utorak, 17. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Milena Marković: „Div"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

ponedeljak, 16. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Nina Živančević: „Ljubav je reč sa pet slova"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

petak, 13. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Milovan Vitezović: „Beograd"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

četvrtak, 12. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Raša Livada: „Neznanac”

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

sreda, 11. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Maja Herman Sekulić: „Kartografija”

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

utorak, 10. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Dejan Ilić: „Plutarh"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

ponedeljak, 09. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Vidak Maslovarić: „Vetar u reveru"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

petak, 06. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Danica Vukićević: „Crnac"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

četvrtak, 05. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Duško Novaković: „Da li ću kapnuti"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj

sreda, 04. nov 2020, 12:00

S pesnikom u podne: Dragan Hamović: „Beline"

Stihovi naših najpoznatijih pesnika, u interpretaciji autora ...

pročitaj