Radio Beograd 2 emitovano

petak, 27. jan 2023, 08:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović se i dalje bavi etimološkim temama, a Vlado Đukanović razmatra šta se u srpskom jeziku dešava ako momaka na broju ima 23 ...

pročitaj

petak, 20. jan 2023, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja da se bavi etimološkim temama, a Vlado Đukanović meditira o živosti i neživosti u jeziku ...

pročitaj

petak, 13. jan 2023, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović se danas bavi etimološkim pitanjima, a Vlado Đukanović protestuje protiv onih koji protestvuju ...

pročitaj

petak, 06. jan 2023, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović danas govori o Božiću, a Vlado Đukanović pokušava da „zaprati" novu godinu ...

pročitaj

petak, 23. dec 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja, a Vlado Đukanović se bavi imenom jedne beogradske ulice ...

pročitaj

petak, 16. dec 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja, a Vlado Đukanović danas kuva jezičku papazjaniju ...

pročitaj

petak, 09. dec 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović i dalje se bavi ekspresivnim glagolima govorenja, a Vlado Đukanović govori o nazivima svakojakih društava u srpskom jeziku. ...

pročitaj

petak, 25. nov 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović o najnepopularnijem prilogu ikada – prilogu „ikada" ...

pročitaj

petak, 18. nov 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović bavi se ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović nastavlja priču o najnepopularnijem prilogu ikada – prilogu „ikada" ...

pročitaj

petak, 11. nov 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović se bavi najnepopularnijim prilogom ikada – prilogom „ikada" ...

pročitaj

petak, 04. nov 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović se i danas bavi glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović završava priču o tome da li je srpskom jeziku potrebna reč „čitač" uz reč „čitalac" ...

pročitaj

petak, 28. okt 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović govori o glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović i dalje se bavi pitanjem da li je srpskom jeziku potrebna reč „čitač" uz reč „čitalac" ...

pročitaj

petak, 21. okt 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović se i dalje bavi glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović govori o tome da li je srpskom jeziku potrebna reč „čitač" uz reč „čitalac" ...

pročitaj

petak, 14. okt 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja priču o glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović završava priču o rodu imenice „auto" ...

pročitaj

petak, 07. okt 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović i ovoga petka govori o glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović nastavlja priču o rodu imenice „auto" ...

pročitaj

petak, 30. sep 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović nastavlja priču o glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović i dalje pokušava da utvrdi kog je roda imenica „auto" ...

pročitaj

petak, 23. sep 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović će i ovoga jutra govoriti o glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović nastavlja udarnički da kopa istinu o pravom rodu imenice „auto" ...

pročitaj

petak, 16. sep 2022, 09:00

Put u reči : Slušajte „Put u reči" i razmišljajte o jeziku

Jovana Jovanović se i danas bavi glagolima govorenja u srpskom jeziku, a Vlado Đukanović nastavlja priču o rodu imenice „auto" ...

pročitaj