Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 08. jun 2021

20:00
Najava programa
20:20
Umetnost interpretacije – Kvartet Šupancig izvodi dela G. Brunetija i J. M. Krausa
21:25
Muzej zvuka – Pesme za glas i lautu iz “Manuskripta Elizabete Devenant” iz 1624.
23:45
Putevi proze – Jovica Aćin: Ciklotron Tadije svirca (2)