Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 30. sep 2020

20:00
Najava programa
21:00
Studije i ogledi – Bojan Kovačević i Marko Simendić: Makijavelijeva „Mandragola”
22:25
Antologija Trećeg programa – Eduardo Arketi: Tango i modeli maskuliniteta
22:40
23:50
Putevi proze – Raj Loriaga: Tokio nas više ne voli