Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 21. dec 2019

20:00
Najava programa
22:20
Drama – Ana Bošković: Ko je rekao?
22:50
23:58
Kamerni koncert – Gudački kvarteti Bernharda Molika