Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 29. jun 2022

20:00
Najava programa
20:15
Majstori baroka – Koncerti za violončelo Andree Canija
21:30
Savremena srpska muzika – Kompozicije Slobodana Atanackovića
22:50
00:05
Muzika za film – Džef Ruso i Zoi Kiting: Oslo