Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 03. jul 2022

20:00
Najava programa
20:02
Muzički festivali
22:25
Radionica zvuka – Vladan Radovanović: Malo večno jezero
23:50
Scenska muzika – Baleti-pantomime Kristofa Vilibalda Gluka