Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 15. jun 2022

20:00
Najava programa
20:20
Majstori baroka – Dela Antonija Kaldare
21:30
Savremena srpska muzika – Kompozicije Rajka Maksimovića
22:45
23:55
Antologija Trećeg programa - Mihail Horomanjski: Ludakova priča
00:10
Muzika za film – Muzika benda Son Luks za film Sve u isto vreme