Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 01. jun 2022

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Dragan Prole: Mala istorija kvarenja
22:35
00:05
Muzika Klaudije Sarn za seriju „Shining Girls”