Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 16. okt 2019

20:00
Najava programa
20:02
Majstori baroka - Ansambl English Concert i čembalist Kristijan Bezajdinhaut
22:15
Dijalozi – Marija Ratković: Preispitivanje holokausta
23:50
Antologija trećeg programa – Frederik Džejmson: Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma
23:58
Putevi proze – Daniel Galera: Brada natopljena krvlju
00:20
Muzika za film
04:58
Odjava programa