Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 23. okt 2021

20:00
Najava programa
22:05
Drama – Radomir Konstantinović: Iznenađenje
23:30
Putevi proze – Lenard Koen: Omiljena igra