Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 13. jan 2021

20:00
Najava programa
21:40
Savremena srpska muzika – Dela Rajka Maksimovića
23:00
23:50
Knjiga za slušanje – Rafaele la Kaprija: Smrtno ranjen