Конвенција о правима детета: Члан 7

Ове недеље слушате Члана 7 Конвенције о правима детета. На њега одговарају, коментаришу га и са нама деле своја размишљања – деца лично!

Уредник серијала: Весна Ћоровић Бутрић.