Компас - Бразил - Самба

Самба представља врсту бразилске музике, настале почетком двадесетог века. Она је симбол Бразила и бразилског карневала. Традиционално, самба је свирана помоћу жичаних инструмената и разноврсних инструмената попут тамборима,а под утицајем америчких оркестара након Другог светског рата, у самби су почели да се користе тромбони, трубе, флауте и кларинети.