Прело са извора 

Народно стваралаштво у врхунском извођењу.