Свирај свирче - гитара

Гитара је класични музички инструмент фабричке израде. У музичкој пракси Србије, гитара представља један од типичних хармонско-ритмичких ослонаца у звуку кафанских и народних оркестара сеоских и урбаних средина.

Слушамо ,,Кемишево коло‘‘ и гитаристу Ивана Божића.